Deutsch-Intensivsprachkurse für Priester, Seminaristen und Ordensleute aus Tschechien und der Slowakei

Seit fast 30 Jahren bietet das Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde jährlich zwei vierwöchige Deutsch-Intensivsprachkurse speziell für Priester, Seminaristen und Ordensleute aus Tschechien und der Slowakei an.

Wegen des besonderen Charakters des Kurses insbesondere in Vierzehnheiligen/Bamberg und der Förderrichtlinien der Sponsoren ist die Teilnahme von Laien nicht möglich. (Eventuelle Ausnahmen in besonderen Einzelfällen auf Anfrage).
Weitere Sponsoren neben dem Sozialwerk: Renovabis, Erzdiözese Bamberg, Universität Heidelberg, z.T. Überdiözesaner Fonds der Bayerischen Bischofskonferenz u.a.

Intenzivní jazykové kurzy němčiny pro kněze, seminaristy a řeholníky z České republiky a Slovenska

Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde již téměř 30 let nabízí každoročně dva čtyřtýdenní intenzivní kurzy němčiny pro kněze, seminaristy a řeholníky z České republiky a ze Slovenska.

Vzhledem ke speciálnímu charakteru tohoto kurzu, zejména v duchovním centru „Čtrnáct svatých -Vierzehnheiligen“ biskupství Bamberg a daným podmínkám sponzorství, není možná účast pro laiky (vyjímky v individuálních případech na vyžádání).
Dalšími sponzory kromě Sozialwerku jsou: Renovabis, Arcidiecéze Bamberg, Univerzita v Heidelbergu, mezidiecézní fondy Bavorské biskupské konference, atd.

Heidelberg

 • internationaler Kurs, organisiert von der Universität
 • Termin: 05.08.-02.09.2022 (Anreise 3. oder 4. August)
 • Kursgebühren: Das Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde bietet einige Freiplätze an, d.h. die Kursgebühr von 730 EUR übernimmt das Sozialwerk. (Unter normalen Bedingungen - ohne Corona - erfolgt die Unterbringung in Studentenwohnheimen. Das Sozialwerk stellt in diesem Fall eine Pauschalförderung zur Verfügung.)
 • An- und Abreise auf eigene Kosten
 • Anmeldeschluss 30.04.2022

Für die Teilnahme ist ein Empfehlungsschreiben des zuständigen Bischofs, Generalvikars oder Ordensoberen notwendig. Näheres zum Kurs: hier.

 

Vierzehnheiligen/Bamberg

 • Termin: 04.-29.07.2022
 • Kursgebühr: 130 Euro Damit sind alle Kosten, auch das begleitende Exkursions- und Begegnungsprogramm gedeckt.
 • An- und Abreise auf eigene Kosten
 • Anmeldeschluss 08.04.2022

Bei diesem Kurs, der von der Ackermann-Gemeinde Bamberg organisiert wird, wohnen die Teilnehmer in der ersten Kurshälfte im Bildungshaus Vierzehnheiligen, in der zweiten Kurshälfte bei Gastfamilien.

 

Anmeldung

Heidelberg

 • termín: 05.08 – 02.09.2022 (příjezd 3. nebo 4. 8.)
 • mezinárodní kurz, spolupořádaný univerzitou v Heidelbergu, více info zde
 • cena: Kurzovné v ceně 730 EUR hradí v plné výši Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde. Ubytování a stravování si platí každý účastník sám – na tyto výdaje přispívá Sozialwerk částkou 610 EUR. Doprava do/z místa konání kurzu je na vlastní náklady účastníků
 • uzávěrka přihlášek: 30.04.2022

 

Vierzehnheiligen/Bamberg

 • termín: 04.-29.07.2022
 • interní kurz v úzkém kruhu účastníků
 • během první čási kurzu, pořádaném AG Bamberg, jsou účastníci ubytováni v duchovním centru „Vierzehnheiligen“, v druhé čási kurzu bydlí účastníci v hositelských rodinách. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.
 • cena: Částka 130 EUR zahrnuje veškeré náklady, včetně doprovodného programu exkurzí a setkání. Doprava do/z místa konání kurzu je na vlastní náklady účastníků. 
 • uzávěrka přihlášek 08.04.2022


Přihlášky:

 • Kurz Heidelberg: Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde, tel. +49-(0)89-2 72 94 25, email: kern(at)ackermann-gemeinde.de 
 • Kurz Vierzehnheiligen/Bamberg: Sdružení Ackermann-Gemeinde (Praha), tel. +420-221 979 325, e-mail: sdruzeni(at)ackermann-gemeinde.cz
 • K účasti je nutný doporučující dopis odpovědného biskupa, generálního vikáře nebo řeholního představeného. 

Letáček ke stažení zde.